EPPower

Asset Management

Gestionarea unui activ din surse regenerabile în România presupune o activitate complexă, având în vedere modificările frecvente ale reglementărilor, chiar și piața certificatelor verzi mai degrabă decât un sistem de tarifare de alimentare și cerințe de echilibrare a energiei. Experiența echipei EPPower, împreună cu instrumentele sale unice bazate pe inteligență artificială, permit companiei să ofere clienților un serviciu fiabil și eficient.

Ce reprezintă

Asistență în procesul de înregistrare pe piețele OPCOM.

Estimarea producției orare de energie utilizând propria noastră platformă de prognoză.

Reducerea costurilor dezechilibrelor folosind algoritmi de inteligență artificială.
Operarea platformelor OPCOM pentru tranzacționarea energiei (7 zile / săptămână).
Monitorizarea producției de energie.

Gestionarea dezechilibrelor în timp real, managementul procesului de facturare.

Oferirea de sprijin pentru raportările ANRE, dar și pentru tranzacționarea certificatelor verzi.

Raportarea tranzacțiilor zilnice către PRE-ul clientului și pe platforma platforma Teletrans (conform ordinului ANRE nr. 76);

Acordare de sprijin pentru întâlniri formale cu autoritățile române.

Rapoarte zilnice și lunare privind tranzacțiile OPCOM

Furnizare

Principalul nostru obiectiv este de a identifica nevoile clienților noștri și de a i ajuta să implementeze cele mai bune soluții pentru a optimiza profitul și a minimiza expunerea la riscul de piață.