Ajutor?0319001

CUM PUTEȚI DEVENI CLIENT EPPOWER?


 

PASUL 1 – CEREREA DE OFERTĂ

Trimiteți o cerere de ofertă la adresa de e-mail client@eppower.ro sau la numărul de fax: +40 213 136 399, care să conțină urmatoarele informații:

 1. Denumirea societății
 2. Adresa locului/locurilor de consum
 3. Nivelul de tensiune în punctul de delimitare (110 kV, 20 kV, 10 kV, 6 kV, 0.4 kV)
 4. Istoric de consum
 5. Tipul de tarif utilizat în prezent
 6. Programul de lucru

 

PASUL 2 – NEGOCIEREA ȘI ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE

Pentru încheierea unui contract de furnizare, trebuie sa ne puneți la dispoziție urmatoarele documente, conform Regulamentului de Furnizare a energiei electrice, Ordinul Președintelui ANRE nr. 64/14.07.2015:

 • cererea de încheiere a contractului de furnizare de energie electrică, care conţine: denumirea solicitantului, sediul acestuia, telefonul, faxul, adresa de e-mail, numele reprezentanţilor legali, precum şi opţiunea clientului final privind oferta aleasă;
 • certificatul de înregistrare la Camera de Comerţ şi Industrie – Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, contul bancar de virament, denumirea băncii prin care clientul derulează plăţile;
 • actul de proprietate sau alt document care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului care face obiectul locului de consum din care, pentru protecţia clientului final, se pot decupa părţi nerelevante pentru serviciul de furnizare. În situaţiile în care clientul final nu posedă un astfel de document sau documentul respectiv nu are caracter definitiv, furnizorul are dreptul de a solicita garantarea serviciului de furnizare de către respectivul client final, conform prevederilor art. 34, şi de a încheia un contract de furnizare a energiei electrice pe durată limitată de timp, de cel mult un an cu posibilitatea de prelungire;
 • certificatul de racordare sau avizul tehnic de racordare – dacă OR nu a emis certificatul de racordare – se preia de la contractul de reţea;
 • convenţia de exploatare, în situaţiile în care OR consideră că este necesară – se preia de la contractul de reţea.

 

PASUL 3 – REDACTAREA ȘI SEMNAREA CONTRACTULUI DE FURNIZARE

EOLIAN PROJECT S.R.L.:

 • primește și înregistrează cererea de încheiere a contractului de furnizare a energiei electrice împreuna cu documentele solicitate;
 • redactează contractul de furnizare;
 • transmite clientului contractul pentru verificare și semnare, în doua exemplare originale;
 • informeaza clientul asupra demersurilor necesare începerii furnizării la termenul stabilit.

 

PASUL 4 – SCHIMBAREA FURNIZORULUI DE ENERGIE

Schimbarea furnizorului de energie electrică este GRATUITĂ şi este reglementată prin Ordinul Preşedintelui ANRE, nr. 105/2014.

ETAPELE PROCESULUI DE SCHIMBARE A FURNIZORULUI:

 1. Notificarea de încetare a contractului de energie existent, transmisă actualului furnizor, Operatorului de Distributie şi noului furnizor, EOLIAN PROJECT S.R.L., cu cel putin 21 zile înainte de data propusă pentru schimbarea furnizorului;
 2. EOLIAN PROJECT S.R.L. îndeplineste toate formalităţile necesare încheierii contractelor de transport şi distribuţie necesare desfăşurării activităţii de furnizare a energiei electrice;
 3. În termen de 6 săptămâni de la încetarea contractului, vechiul furnizor transmite clientului factura cu decontul final, cu excepţia regularizării contravalorii certificatelor verzi. Clientul final are obligația să plătească contravaloarea facturii până la termenul scadent.

 

NOTIFICAREA DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI DE FURNIZARE EXISTENT

 • Clientul notifică încetarea contractului de furnizare existent cu cel puțin 21 zile înainte de data propusă pentru schimbare, cu respectarea condițiilor contractuale;
 • Notificarea trebuie să respecte cerințele Procedurii de schimbare a furnizorului de energie electrică, să fie clară, să exprime în mod neechivoc decizia de schimbare a furnizorului și să precizeze în mod expres data încetării contractului existent;
 • Clientul transmite notificarea furnizorului actual, Operatorului de Distribuție pe raza căruia se află amplasat locul de consum și noului furnizor, EOLIAN PROJECT S.R.L.

 

Ne puteți contacta cu încredere pentru mai multe informații sau pentru semnalarea oricăror neconformități care pot apărea în derularea parteneriatului nostru.

Telefon: +40 374 015 513
Call center: 031 9001
E-mail: client@eppower.ro
Fax: +40 213 136 399
Skype: eppower.ro

Calculator Tarifar - EPPower
×
Pasul # Description
 • Juridic - FIX
 • Juridic - VERDE
 • CASNIC

Detalii Pachet
- niciun pachet selectat -

Pentru a beneficia de o simulare completa a facturii ce va include atat pretul energiei conform pachetului cat si un desfasurator al taxelor, apasa butonul "Simuleaza Factura"

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
-